1 موظف

Senior Oracle Middleware Developer فى Truemega

القاهرة - Egypt

 • 1
 • 7
المهارات
 • Analysis
 • Apache Subversion
 • Arabic
 • BPEL
 • Cascading Style Sheets
 • Code development
 • Communication Skills
 • Conceptual skills
 • Data Mining
 • Data Warehousing
 • Database Design > Database Development
 • Design
 • Design Patterns
 • develop LDAP ApIs
 • English
 • Enterprise Java Beans
 • Excellent time management
 • Groovy
 • HTML
 • Intranet
 • JasperReports
 • Java
 • Java 2
 • Java 2 Enterprise Edition
 • Java Enterprise Edition
 • Java Server Pages
 • Java Servlets
 • JavaScript
 • JavaServer Faces
 • JIRA
 • JPA
 • LDAP
 • Linux
 • manage stress
 • Managerial Skills > Staff Management
 • Manual Testing
 • Microsoft .NET Technology
 • MVC
 • OID
 • Oracle
 • Oracle 10G
 • Oracle Applications
 • Oracle Developer 2000
 • Oracle Directory
 • Oracle Forms
 • Oracle Fusion Middleware
 • Oracle HR
 • Oracle SOA Suite
 • production support
 • proper handling of request and security issues
 • Requirements Gathering
 • responsible for development
 • SDLC
 • SOAP
 • SoapUI
 • Software Development Life Cycle
 • SQL
 • Struts Web Application Framework
 • System Analysis
 • Test Cases
 • TOAD
 • UML/OMT
 • Web Application Development
 • Web Services
 • WSDL
 • XML
 • XML Schema
 • XSLT
أخر الدورات

Download Jobzella Mobile App

Jobzella mobile app for Android and iPhone