52 موظف

Software Developer

القاهرة - Egypt

 • 5
 • 763
المهارات
 • • Enjoy working as an ability to put my points-across or briefs clearly and accurately. A team member or leading a team with the skill to use my initiative.

Web/UI Designer

القاهرة - Egypt

 • 5
 • 879
المهارات
 • Adobe Illustrator
 • Adobe Photoshop
 • BootStrap
 • Cross-browser compatibility
 • CSS / CSS3
 • HTML / HTML5
 • JavaScript
 • JQuery
 • Logo Design
 • Prototype
 • Responsive Web Design
 • SEO
 • User Experience Design
 • User Interface Design

Senior Developer

القاهرة - Egypt

 • 34
 • 2.6 k+
المهارات
 • Adobe
 • Adobe Photoshop
 • Android
 • Apache WEB Server
 • Arabic
 • C++
 • Cascading Style Sheets
 • Database Design
 • Develop tools
 • ECLiPSe
 • English
 • Foreign Exchange
 • FTP
 • HTML5
 • IBM Hardware
 • Intel Assembler
 • interpersonal skills
 • iOS
 • Java
 • Java 2 Enterprise Edition
 • Java Server Pages
 • JavaScript
 • Jboss
 • jBPM
 • Joomla!
 • JScript
 • LDAP
 • Linux
 • Macromedia Dreamweaver
 • Macromedia Flash
 • Magnetic Resonance Imaging
 • Microsoft .NET Technology
 • Microsoft ASP.NET
 • Microsoft C-SHARP
 • Microsoft Project
 • Microsoft SQL Server 2005
 • Microsoft SQL Server 2008
 • Microsoft Visio
 • Microsoft Visual Studio.NET
 • Microsoft Windows
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2008 Server
 • Microsoft Windows Vista
 • Microsoft Windows XP
 • MySQL
 • NetBeans
 • OpenGL
 • Oracle
 • Oracle Applications
 • Oracle JDeveloper
 • Oracle PL/SQL
 • Oracle Portal
 • Personal Home Page
 • Prolog
 • responsible for projects
 • SQL
 • Stock trading platform administration
 • Sun Solaris
 • TCP/IP
 • Tumor
 • WebLogic Enterprise Application Server
 • WordPress

Senior .net/sharepoint developer

 • 1
 • 131
المهارات
 • ADO
 • Content Management
 • full lifecycle software development
 • HTML
 • JavaScript
 • jQuery
 • LINQ
 • manage Saudi Customs
 • Microsoft ASP.NET
 • Microsoft C-SHARP
 • Microsoft SharePoint
 • Microsoft SQL Server
 • MySQL
 • Windows Communiciation Foundation

Java Developer at ASSET Technology Group

القاهرة - Egypt

 • 3
 • 479
المهارات
 • ADF
 • Agile Methodologies
 • AJAX
 • Arabic
 • C++
 • Cascading Style Sheets
 • CSS
 • Design Patterns
 • EJB
 • English
 • Enterprise Java Beans
 • Hibernate
 • HTML
 • HTML 5
 • HTML5
 • J2EE Web Services
 • Java
 • Java 2
 • Java 2 Enterprise Edition
 • Java Enterprise Edition
 • Java RMI
 • Java Server Pages
 • Java Servlets
 • JavaBeans
 • JavaFX
 • JavaScript
 • JavaSE
 • JavaServer Faces
 • jQuery
 • JSF
 • JSP
 • Mentor Graphics
 • Object Oriented Analysis/Design
 • OOP
 • Oracle
 • ORM
 • presentation skills
 • Service Oriented Architecture
 • Servlets
 • SOA
 • Software Development
 • Speech recognition
 • Spring
 • Spring Framework
 • Struts
 • Struts Web Application Framework
 • Summer training
 • Team player
 • UML/OMT
 • Web Services
 • XML

Software Developer

القاهرة - Egypt

 • 4
 • 496

Presales Consultant

القاهرة - Egypt

 • 3
 • 332
المهارات
 • Arabic
 • Audit
 • Business Analysis
 • develop the selling strategies
 • distinct communication skills
 • English
 • FSA Know Your Client
 • Loyalty Schemes
 • Manage opportunities
 • Microsoft SharePoint
 • Oracle
 • Oracle ERP
 • Oracle Projects
 • Pre sales
 • Product Management
 • Tax Compliance
 • WebLogic Enterprise Application Server

Business Analyst Lead

EGYPT

 • 3
 • 401

Software Project Manager

الجيزة - Egypt

 • 3
 • 469

Technical Lead

EGYPT

 • 2
 • 436
أخر الوظائف
أخر الدورات

Download Jobzella Mobile App

Jobzella mobile app for Android and iPhone