17 موظف

Quality Assurance Engineer

الإسكندرية - Egypt

 • 4
 • 340

Export Customer Complaint specialist

الإسكندرية - Egypt

 • 3
 • 286
المهارات
 • Arabic
 • CAPA
 • Cost management
 • Credit Notes
 • English
 • Italian
 • Microsoft Excel
 • Microsoft Outlook
 • Microsoft Word
 • Optima
 • Petroleum
 • Problem Solving
 • Product Development
 • Quality Management
 • Root cause analysis
 • Team Building
 • Time Management

HR Department

الإسكندرية - Egypt

 • 3
 • 229

Quality Manager

الإسكندرية - Egypt

 • 3
 • 381

Accountant

الإسكندرية - Egypt

 • 1
 • 105
المهارات
 • Arabic
 • Commercial skills
 • English
 • Microsoft Excel
 • Microsoft Office
 • Microsoft Word
 • Oracle

clerk

البحيرة - Egypt

 • 1
 • 200

Production engineer at Lecico

الإسكندرية - Egypt

 • 1
 • 156
المهارات
 • Arabic
 • CAD/CAM
 • CNC
 • develop the finest process instructions
 • English
 • Ensure coordination
 • French
 • IBM OS/2
 • mechanical and electrical maintenance
 • Microsoft Excel
 • Microsoft PowerPoint
 • Microsoft Windows
 • Microsoft Windows Vista
 • Microsoft Windows XP
 • Microsoft Word
 • Project Management
 • Quality Assurance
 • Quality Control
 • Solidworks
 • Time management

Admistration unit head at Lecico

الإسكندرية - Egypt

 • 1
 • 99

Senior IT Specialist at Lecico

الإسكندرية - Egypt

 • 3
 • 85

New products development deputy manager at Lecico

الإسكندرية - Egypt

 • 1
 • 84
أخر الوظائف

Download Jobzella Mobile App

Jobzella mobile app for Android and iPhone