1 موظف

Team Leader SW Engineer

الجيزة - Egypt

 • 3
 • 148
المهارات
 • 3G Networks
 • Active Server Pages
 • analysis
 • Android
 • Arabic
 • C Programming Language
 • C++
 • COMMUNICATION SKILLS
 • COMMUNITY EXPERIENCE
 • Database Design
 • Develop a new eclipse plug
 • develop applications
 • develop custom ROMs
 • English
 • Global Positioning System
 • GPRS
 • GSM
 • HSDPA
 • Java
 • Java 2
 • Java 2 Micro Edition
 • Java Server Pages
 • Java Servlets
 • JavaScript
 • Linux
 • Market analysis
 • Microsoft C-SHARP
 • Microsoft SQL Server
 • Microsoft SQL Server 2008
 • MySQL
 • Personal Home Page
 • Requirements Gathering
 • Seagate Crystal Reports
 • SIP
 • Symbian
 • Telerik Framework
 • Triage
 • UMTS
 • VoIP (Voice over IP)
 • VPN
 • Wi-Fi
أخر الوظائف

Download Jobzella Mobile App

Jobzella mobile app for Android and iPhone