4 موظف

Java Developer

الجيزة - Egypt

 • 3
 • 926
المهارات
 • CSS
 • GWT
 • Hibernate
 • HTML
 • Java
 • Javascript
 • JQuery
 • JSF
 • JSP and Servlet
 • MySQL
 • Oracle Database
 • PLSQL
 • Prime Faces
 • Spring

الجيزة - Egypt

 • 2
 • 439
المهارات
 • Apache WEB Server
 • call support
 • DBMS
 • FTP
 • Jakarta TOMCAT Servlet Engine
 • Linux
 • Linux Fedora
 • Linux Red Hat
 • Manage continuous delivery process
 • Microsoft SQL Server
 • Microsoft Windows
 • Microsoft Windows 2008 Server
 • MySQL
 • Oracle
 • Oracle Application Server
 • Oracle Applications
 • ORACLE WebLogic
 • Python Programming
 • support development
 • Ubuntu
 • UNIX

Senior Java/J2EE Developer

القاهرة - Egypt

 • 2
 • 766
المهارات
 • AJAX
 • android
 • Ant
 • Apache Maven
 • Apache Subversion
 • ASPECT
 • CVS
 • DB2
 • DBMS
 • Development Training
 • Enterprise Java Beans
 • Git
 • Google Web Toolkit
 • GWT
 • Hibernate
 • HTML
 • IBM WebSphere
 • J2EE
 • J2SE
 • Jakarta TOMCAT Servlet Engine
 • java
 • Java 2
 • Java 2 Enterprise Edition
 • Java Server Pages
 • Java Servlets
 • JavaScript
 • JavaServer Faces
 • JdevStudio 10
 • JQuery
 • most common design
 • MySQL
 • Object Oriented Analysis/Design
 • Oracle
 • problem solving
 • Responsible for the BI development
 • Servlet/JSP
 • software development
 • software development and analysis
 • solr
 • Spring Framework
 • SQL
 • SVN
 • Tomcat

System Quality Engineer

EGYPT

 • 1
 • 2
المهارات
 • JIRA
 • Slack
 • SQL Server
 • SW Testing
 • TFS Tool
أخر الوظائف
أخر الدورات

Download Jobzella Mobile App

Jobzella mobile app for Android and iPhone