7 موظف

Medical representative

القاهرة - Egypt

 • 1
 • 246

Product Manager

القاهرة - Egypt

 • 1
 • 75

Medical representative at Takeda

المنطقة الشرقية - Saudi arabia

 • 1
 • 35

Product specialist at Takeda

القاهرة - Egypt

 • 1
 • 54

Student at MIU

القاهرة - Egypt

 • 1
 • 66
المهارات
 • Arabic
 • English
 • French
 • Microsoft Access
 • Microsoft Excel
 • Microsoft Office
 • Microsoft PowerPoint
 • Microsoft Word

Medical representative at Takeda

الإسكندرية - Egypt

 • 1
 • 83

Product specialist at Takeda

القاهرة - Egypt

 • 1
 • 31
أخر الوظائف
أخر الدورات

Download Jobzella Mobile App

Jobzella mobile app for Android and iPhone